โลโก้หน่วยงานไทย

กุมภาพันธ์ 2566

อบรมก.พ.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเช […]

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพ Read More »

ประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประจำทับไม่รู้ลืม”

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา ในหัวข้อ

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประจำทับไม่รู้ลืม” Read More »

วิทยากรประจำกลุ่ม

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ กองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “วางแผนการออมเงินกับ กอช.”

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ กองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “วางแผนการออมเงินกับ กอช.” Read More »

ประชุมสมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่

ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา Read More »

อบรมเตรียมความพร้อม Excel

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติง

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel Read More »

อบรมหลักสูตร CWIE

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการ

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1/66

ประกาศอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ประกาศอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา

ประกาศอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 Read More »

MOU สหกิจศึกษา 2566

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 47 สถานประกอบการ เอ็มโอยูขับเคลื่อน”สหกิจศึกษา” แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ภาคการท่องเที่ยว ที่จ.ภูเก็ต

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 47 สถานประกอบการ เอ็มโอยูขับเคลื่อน

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 47 สถานประกอบการ เอ็มโอยูขับเคลื่อน”สหกิจศึกษา” แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ภาคการท่องเที่ยว ที่จ.ภูเก็ต Read More »

พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายก อบจ.จังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา​ 8​ เดือน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าพบผ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายก อบจ.จังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา​ 8​ เดือน Read More »