โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel

อบรมเตรียมความพร้อม Excel

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel
🗓 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง E-Testing1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล (ชั้น 1)
*** นักศึกษาที่ต้องการยกเลิก/เพิ่ม/เปลี่ยนการอบรม กรุณาติดต่อพี่ภคนิตย์ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ

อบรมเตรียมความพร้อม Excel