โลโก้หน่วยงานไทย

ติดต่อเรา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ : 0-7547-6308
โทรสาร : 0-7547-6306
อีเมล : coop@wu.ac.th
Website : https://coop.wu.ac.th
อาคารสหกิจศึกษา
อาคารสหกิจศึกษา