โลโก้หน่วยงานไทย

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยากรประจำกลุ่ม

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ กองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “วางแผนการออมเงินกับ กอช.”

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แล […]

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ กองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “วางแผนการออมเงินกับ กอช.” Read More »

ประชุมสมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่

ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา Read More »