โลโก้หน่วยงานไทย

มกราคม 2566

แจ้งเปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แจ้งปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาค 3/2565 วันที่ 19-20 มกราคม 2566 เพื่อให้นศ.ที่สหกิจศึกษาต่อเนื่องภาค 2-3/2565 เข้าไปดูข้อมูลภาค 2/2565

แจ้งปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาค 3/2565 […]

แจ้งปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาค 3/2565 วันที่ 19-20 มกราคม 2566 เพื่อให้นศ.ที่สหกิจศึกษาต่อเนื่องภาค 2-3/2565 เข้าไปดูข้อมูลภาค 2/2565 Read More »

เปลี่ยนแปลงห้องปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบั

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 Read More »

มอ.ภูเก็ตศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศึกษาดูงานด้านกา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคก

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 Read More »