โลโก้หน่วยงานไทย

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 

🗓 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
เวลา 13.30 – 14.30 น.
🔶ห้อง 5301 เรียนรวม 5

***หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ