เปลี่ยนแปลงห้องปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบั […]

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 Read More »