แจ้งเปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

แจ้งปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาค 3/2565 วันที่ 19-20 มกราคม 2566 เพื่อให้นศ.ที่สหกิจศึกษาต่อเนื่องภาค 2-3/2565 เข้าไปดูข้อมูลภาค 2/2565

แจ้งปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาค 3/2565 […]

แจ้งปิดระบบบันทึกเอกสารขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาค 3/2565 วันที่ 19-20 มกราคม 2566 เพื่อให้นศ.ที่สหกิจศึกษาต่อเนื่องภาค 2-3/2565 เข้าไปดูข้อมูลภาค 2/2565 Read More »