โลโก้หน่วยงานไทย

ข่าวสหกิจศึกษา

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 Read More »

แบบประเมินสมรรถนะ

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 ทำแบบประเมินระดับสมรรถนะปัจจุบันของตนเองในภาพรวมทั้ง 10 ด้าน

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 ทำแบบประเมินระดับสมรร …

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 ทำแบบประเมินระดับสมรรถนะปัจจุบันของตนเองในภาพรวมทั้ง 10 ด้าน Read More »

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 1/2566 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 1/2566 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิ …

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 1/2566 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา Read More »

ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 10 รางวัลประกวดสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 10 รางวัลประกวดสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน …

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 10 รางวัลประกวดสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน Read More »

ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตัวแทนเครือข่าย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ …

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตัวแทนเครือข่าย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Read More »

ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำ …

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศผลประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ …

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566 Read More »

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานสหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 3/2565 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่สหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 3/2565 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตรวจสอ …

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 3/2565 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่สหกิจศึกษา Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศ แจ้งตารางกิจกรรมสัมมนาหลังกลับสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565

ประกาศ แจ้งตารางกิจกรรมสัมมนาหลังกลับสำหรับนักศึกษาสหกิ …

ประกาศ แจ้งตารางกิจกรรมสัมมนาหลังกลับสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายการส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566

เอกสารประกอบการบรรยายการส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึก …

เอกสารประกอบการบรรยายการส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 Read More »