โลโก้หน่วยงานไทย

ข่าวสหกิจศึกษา

งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ CWIE ครั้งที่ 15

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จับมือเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจเนื่องใน “วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์”

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จับมือเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จั […]

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จับมือเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจเนื่องใน “วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์” Read More »

ประกาศผล CWIE ดีเด่น

ประกาศผลการประกวดนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา (CWIE) ดีเด่น ประจำปี 2567

ประกาศผลการประกวดนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา (CWIE) ดีเด่

ประกาศผลการประกวดนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา (CWIE) ดีเด่น ประจำปี 2567 Read More »

อบรมการสอบก.พ.

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการกิจกรรม “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. ” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (ผ่านระบบ zoom) เปลี่ยนเวลาเป็น 16.00-19.00 น.

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการกิจกรรม “อบรมเตรียมความพร้อมก่อ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการกิจกรรม “อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. ” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (ผ่านระบบ zoom) เปลี่ยนเวลาเป็น 16.00-19.00 น. Read More »

WU Coop Day 2024

ตอกย้ำความร่วมมือ! มวล.จัดวันสหกิจศึกษา WU Coop Day 2024 มอบรางวัลสถานประกอบการ-พร้อมเปิดบูทให้ข้อมูลนักศึกษา

ตอกย้ำความร่วมมือ! มวล.จัดวันสหกิจศึกษา WU Coop Day 202

ตอกย้ำความร่วมมือ! มวล.จัดวันสหกิจศึกษา WU Coop Day 2024 มอบรางวัลสถานประกอบการ-พร้อมเปิดบูทให้ข้อมูลนักศึกษา Read More »

ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ1-2/2567

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคกา

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ1-2/2567 Read More »

WU Coop Day 2024

ผังการวางบูธสถานประกอบการงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ COOP Day 2024

ผังการวางบูธสถานประกอบการงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวล

ผังการวางบูธสถานประกอบการงานวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ COOP Day 2024 Read More »

WU Coop Day 2024

สถานประกอบการร่วมออกบูธและตำแหน่งงานสหกิจศึกษาวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ COOP DAY 2024

สถานประกอบการร่วมออกบูธและตำแหน่งงานสหกิจศึกษาวันสหกิจศ

สถานประกอบการร่วมออกบูธและตำแหน่งงานสหกิจศึกษาวันสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ COOP DAY 2024 Read More »

WU Coop Day 2024

ประกาศรางวัล WU Coop Best Partnership และรางวัลสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น

ประกาศรางวัล WU Coop Best Partnership และรางวัลสถานประก

ประกาศรางวัล WU Coop Best Partnership และรางวัลสถานประกอบการสหกิจศึกษาดีเด่น Read More »

เตรียมความพร้อมสอบก.พ.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (เปลี่ยนวันเวลาจากเดิม วันที่ 15 มีนาคม 2567)

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเช

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 (เปลี่ยนวันเวลาจากเดิม วันที่ 15 มีนาคม 2567) Read More »