โลโก้หน่วยงานไทย

ข่าวการบริการ

ข่าวการบริการ

มรภ.ยะลาศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท […]

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา Read More »

คณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

คณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา Read More »

คณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Read More »

คณะศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี Read More »

MOU สหกิจศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 องค์กรธุรกิจชั้นนำ เครือโรงแรมแมริออท – เครือเซ็นทรัล รีเทล MOU การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE)

ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 องค์กรธุรกิจชั้นนำ เครือโรงแรมแมริอ

ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 องค์กรธุรกิจชั้นนำ เครือโรงแรมแมริออท – เครือเซ็นทรัล รีเทล MOU การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE) Read More »

ศึกษาดูงานด้าน 5ส

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

มอ.ปัตตานีศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Read More »

ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศประจำปี 2566

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษ

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศประจำปี 2566 Read More »

อบรมก.พ.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเช

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพ Read More »