โลโก้หน่วยงานไทย

มีนาคม 2566

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานสหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 3/2565 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่สหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 3/2565 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตรวจสอ […]

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 3/2565 ที่จะสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่สหกิจศึกษา Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศ แจ้งตารางกิจกรรมสัมมนาหลังกลับสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565

ประกาศ แจ้งตารางกิจกรรมสัมมนาหลังกลับสำหรับนักศึกษาสหกิ

ประกาศ แจ้งตารางกิจกรรมสัมมนาหลังกลับสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายการส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566

เอกสารประกอบการบรรยายการส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึก

เอกสารประกอบการบรรยายการส่งประดู่สู่สถานประกอบการนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 Read More »

ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศประจำปี 2566

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษ

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศประจำปี 2566 Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษ

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 Read More »

การสัมมนาหลังกลับสหกิจศึกษา

ประกาศ! นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 สำหรับหลักสูตรที่มีการสัมมนาหลังกลับแบบ Online

ประกาศ! นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 สำหรับหลักสูตรที่ม

ประกาศ! นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 สำหรับหลักสูตรที่มีการสัมมนาหลังกลับแบบ Online Read More »

การยืนยันสิทธิ์และสมัครงานสหกิจศึกษา

ประกาศ! สำหรับนักศึกษาภาค 2/2566 ที่ทำการยืนยันสิทธิ์และสมัครงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

ประกาศ! สำหรับนักศึกษาภาค 2/2566 ที่ทำการยืนยันสิทธิ์แล

ประกาศ! สำหรับนักศึกษาภาค 2/2566 ที่ทำการยืนยันสิทธิ์และสมัครงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด Read More »

กิจกรรมส่งประดู่สู่สาถนประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2566 ร่วมกิจกรรม ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2566 ร่วมกิจกรรม ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทั

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการท

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น Read More »