โลโก้หน่วยงานไทย

เมษายน 2566

ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 10 รางวัลประกวดสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 10 รางวัลประกวดสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน …

ม.วลัยลักษณ์ คว้า 10 รางวัลประกวดสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน Read More »

ประกวดสหกิจรอบเครือข่าย

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตัวแทนเครือข่าย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ …

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบตัวแทนเครือข่าย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Read More »

ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำ …

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศผลประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ …

ประกาศผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 เมษายน 2566 Read More »