โลโก้หน่วยงานไทย

พฤษภาคม 2566

ศึกษาดูงานด้าน 5ส

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน …

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 2566

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 Read More »

แบบประเมินสมรรถนะ

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 ทำแบบประเมินระดับสมรรถนะปัจจุบันของตนเองในภาพรวมทั้ง 10 ด้าน

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 ทำแบบประเมินระดับสมรร …

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2566 ทำแบบประเมินระดับสมรรถนะปัจจุบันของตนเองในภาพรวมทั้ง 10 ด้าน Read More »

Banner TraffyFondue

ขอประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อเป็น “ศูนย์รับแจ้งเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ขอประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อเป็น …

ขอประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อเป็น “ศูนย์รับแจ้งเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” Read More »

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 1/2566 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 1/2566 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิ …

ขอให้นศ.สหกิจศึกษาภาค 1/2566 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา Read More »

มอ.ปัตตานีศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Read More »

สหกิจศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการสหกิจศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Cooperative and Work Integrated Education Program) เปิดรับสมัครน้องๆ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Cooperative and W …

โครงการสหกิจศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Cooperative and Work Integrated Education Program) เปิดรับสมัครน้องๆ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา Read More »