โลโก้หน่วยงานไทย

ขอประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อเป็น “ศูนย์รับแจ้งเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

          ขอประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อเป็น “ศูนย์รับแจ้งเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทุกท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการแจ้งเหตุต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  โดยสามารถ  Add Line @TraffyFondue และศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ดังรายละเอียดดังนี้

 
Banner TraffyFondue
Banner TraffyFondue