โลโก้หน่วยงานไทย

ข่าวสารจากภายนอก

สหกิจศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

โครงการสหกิจศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Cooperative and Work Integrated Education Program) เปิดรับสมัครน้องๆ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Cooperative and W […]

โครงการสหกิจศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Cooperative and Work Integrated Education Program) เปิดรับสมัครน้องๆ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา Read More »

อบรมหลักสูตร CWIE

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการ

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE Read More »

ประกวดโลโก้

ขอเชิญร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 30 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

✨ ✨ขอเชิญร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 30 ปี ภาควิชา

ขอเชิญร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 30 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »

โลโก้สมาคมสหกิจศึกษาไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการ Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE”

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการ Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE” Read More »

SHA Banner

เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟังการอบรมมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA)

เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟังการอบรมมา

เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟังการอบรมมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA) Read More »

JOBBKK รับสมัครนักศึกษาสหกิจ

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com) รับสมัครนิสิต-นักศึกษา

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.co

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com) รับสมัครนิสิต-นักศึกษา Read More »

อบรมอาจารย์นิเทศสมาคมสหกิจศึกษาไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION,CWIE) วันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิ

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION,CWIE) วันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 Read More »

JOBBKKรับสมัครสหกิจ

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด รับสมัครนิสิต-นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือไอที

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด รับสมัครนิสิต-

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด รับสมัครนิสิต-นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือไอที Read More »

จ๊อบแฟร์ออนไลน์ภาคใต้

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม SOUTHERN JOB FAIR ONLINE 2021 BY JOBBKK

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม SOUTHERN JOB F

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม SOUTHERN JOB FAIR ONLINE 2021 BY JOBBKK Read More »