โลโก้หน่วยงานไทย

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด รับสมัครนิสิต-นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือไอที

JOBBKKรับสมัครสหกิจ

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด รับสมัครนิสิต-นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือไอที

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ผู้ประสานงานดูแล โทร. 061-4123829 คุณพงศิษฐ์ ผู้จัดการสื่อสารการตลาดภูมิภาคและสหกิจศึกษาองค์กร ส่งประวัติเพื่อพิจารณา : E-mail : pongsit_dan@jobbkk.com