โลโก้หน่วยงานไทย

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนงานและการจัดการระบบงาน CWIE

          ด้วยเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยบริการรับปรึกษาการจัดการ CWIE (CSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนและการจัดการระบบงาน CWIE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นนำเสนอเทคนิคที่หน่วยงานและผู้อบรมสามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการงาน CWIE ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
          สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://technopolis.sut.ac.th หรือสอบถามได้ที่ หน่วยบริการอบรมสัมมนา โทร. (044) 224810, 224821 หรือ Line@ : @asp2020 หรือ E-mail : asp.tn.sut@gmail.com  และรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

อบรมหลักสูตร CWIE
อบรมหลักสูตร CWIE
อบรมหลักสูตร CWIE
อบรมหลักสูตร CWIE