โลโก้หน่วยงานไทย

เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟังการอบรมมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA)

SHA Banner

เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟังการอบรมมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA)
#เตรียมการเปิดประเทศ : นครศรีธรรมราช
🗓 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
⏰ เวลา 13.00-16.00 น.
👉🏻 ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe02fm4bkKRVbmtVlE3ayzo5lG_4HUk0iQYPryPivNWsHAfrQ/viewform?fbclid=IwAR3bq-6Q3B8mwf1E_SWOpXsWLVkmojAYrHupRux19AoQ7FXVv-_EQRi7agk
.
💻 Join Zoom Meeting : https://zoom.us/j/98325518879?pwd=NHRzcGY5Y1VrZWF2ZDQ3NXV6ejNGQT09&fbclid=IwAR0uFPeWMT1FWhPXdFahLfPBCkV7uVcHGe9R-x1s90jUPRv0REtr9-uX0s8#success
.
👨🏻‍💻 สอบถามเพิ่มเติม : https://line.me/ti/g2/LCIH92t3z5xjcTE5wboPSUqYIIzSFyZ2W9xv4g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR1XA-tGTcMZWhTK–Ok2ahKUnzaAqv8mmIBZjZIXvcjJJU8OVynAaXMM-g