ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศประจำปี 2566

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษ […]

“เตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศประจำปี 2566 Read More »