โลโก้หน่วยงานไทย

16 มีนาคม 2566

การสัมมนาหลังกลับสหกิจศึกษา

ประกาศ! นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 สำหรับหลักสูตรที่มีการสัมมนาหลังกลับแบบ Online

ประกาศ! นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 สำหรับหลักสูตรที่ม […]

ประกาศ! นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2565 สำหรับหลักสูตรที่มีการสัมมนาหลังกลับแบบ Online Read More »

การยืนยันสิทธิ์และสมัครงานสหกิจศึกษา

ประกาศ! สำหรับนักศึกษาภาค 2/2566 ที่ทำการยืนยันสิทธิ์และสมัครงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

ประกาศ! สำหรับนักศึกษาภาค 2/2566 ที่ทำการยืนยันสิทธิ์แล

ประกาศ! สำหรับนักศึกษาภาค 2/2566 ที่ทำการยืนยันสิทธิ์และสมัครงานไม่ทันตามเวลาที่กำหนด Read More »

กิจกรรมส่งประดู่สู่สาถนประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2566 ร่วมกิจกรรม ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2566 ร่วมกิจกรรม ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 Read More »