โลโก้หน่วยงานไทย

ข่าววิชาเตรียมสหกิจศึกษา

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2567 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทำงาน

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1 […]

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2567 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการทำงาน Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคกา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2567 Read More »

อบรมเสริมสหกิจศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่ยังอบรมเตรียมความพร้อมไม่ครบ 6 ชั่วโมง ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่ยังอบรมเตรียมความพร้อมไม่ครบ 6 ชั่วโมง ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาภาค 2/2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึก

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาภาค 2/2566 Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษ

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทั

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการท

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น Read More »

อบรมเตรียมความพร้อม Excel

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติง

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel Read More »