โลโก้หน่วยงานไทย

ข่าววิชาเตรียมสหกิจศึกษา

อบรมเสริมสหกิจศึกษา

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่ยังอบรมเตรียมความพร้อมไม่ครบ 6 ชั่วโมง ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 …

ประกาศ นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ที่ยังอบรมเตรียมความพร้อมไม่ครบ 6 ชั่วโมง ขอให้ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/25 …

ประกาศรายชื่ออบรมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาภาค 2/2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึก …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาภาค 2/2566 Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษ …

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทั …

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล Read More »

อาคารสหกิจศึกษา

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการท …

อบรมนักศึกษาสหกิจศึกษาเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น Read More »

อบรมเตรียมความพร้อม Excel

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติง …

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่อง Microsoft Excel Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง” โดย ดีเจบอล นายทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง” โดย ดีเจบอล นายทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ” โดยวิทยากร นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ” โดยวิทยากร นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง โดย ดีเจบอล ทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติง …

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง โดย ดีเจบอล ทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล Read More »