โลโก้หน่วยงานไทย

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ

อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการทำงาน (TOEFL IELTS และ TOEIC)
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Meeting ID 952 3004 6836
Passcode 271765

Invite Link
https://wu-ac-th.zoom.us/j/95230046836?pwd=OXRnNmdQZi91WW5qUXNJcmlEUG5rUT09