โลโก้หน่วยงานไทย

อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล

อบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาในโลกการทำงานยุคดิจิทัล
โดย นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเคดอทคอม จำกัด
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ZOOM)
Meeting ID 977 2857 9000
Passcode 526189
Invite Link https://wu-ac-th.zoom.us/j/97728579000?pwd=L29kb3VkYlFQbVFsdElCRkxXRkY5Zz09

อบรมโลกการทำงานยุคดิจิทัล
อบรมโลกการทำงานยุคดิจิทัล