โลโก้หน่วยงานไทย

ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมสมัครงานสหกิจศึกษา

          ประชุมนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
         
         หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารสหกิจศึกษา โทร. 0-7547-6307