โลโก้หน่วยงานไทย

20 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมก.พ.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเช […]

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างแนวทางการประกอบอาชีพ Read More »

ประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประจำทับไม่รู้ลืม”

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา ในหัวข้อ

ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายสหกิจศึกษา ในหัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประจำทับไม่รู้ลืม” Read More »