โลโก้หน่วยงานไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและนายก อบจ.จังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา​ 8​ เดือน

พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต
          เมื่อวันที่​ 31 มกราคม 2566​ ที่ผ่านมา​ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย​ เข้าพบนายณรงค์ วุ่นซิ้ว​ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต​ และนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต​ เพื่อหารือการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเติบโตของการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา​8​ เดือนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง​ ณ ห้องรับรอง​ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดและอบจ.​จังหวัดภูเก็ต
พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต
พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต
พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต
พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต
พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต
พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต
พบผู้ว่าภูเก็ตและนายกอบจ.ภูเก็ต