โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1/66

          แจ้งหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566  ทั้งอบรมกับทางสำนักวิชาและอบรมกับทางศูนย์สหกิจศึกษา  โดยหลักสูตรที่เปิดอบรมกับทางศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้
   1. Excel รุ่น 1
   2. Excel รุ่น 2
   3. Word
   4. การปรับตัว
   5. การทำงานยุคดิจิทัล
     
     ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ โทร. 0-7547-6307 

รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1/66
รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1/66
รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1/66
รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1/66
รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1/66