โลโก้หน่วยงานไทย

พฤศจิกายน 2565

รับสมัครค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษา2566 ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่ […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษา2566 ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565 Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงานและเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.ผนึก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงานและเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต Read More »

เงินเทอร์โบเข้าหารือด้านสหกิจศึกษา

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เข้าพบศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทในโอกาสขยายสาขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เข้าพบศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอ

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เข้าพบศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทในโอกาสขยายสาขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง” โดย ดีเจบอล นายทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง” โดย ดีเจบอล นายทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ” โดยวิทยากร นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ” โดยวิทยากร นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล Read More »

สมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2

ประชุมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา Read More »

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง โดย ดีเจบอล ทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติง

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริง โดย ดีเจบอล ทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล Read More »

เว็บไซต์ข่าวสารแรงงาน

แนะนำเว็บไซต์ข่าวสารแรงงาน WU Jobcenter ศูนย์รวมเว็บไซต์ด้านแรงงานสำหรับทุกสาขาอาชีพ

แนะนำเว็บไซต์ข่าวสารแรงงาน WU Jobcenter ศูนย์รวมเว็บไซต

แนะนำเว็บไซต์ข่าวสารแรงงาน WU Jobcenter ศูนย์รวมเว็บไซต์ด้านแรงงานสำหรับทุกสาขาอาชีพ Read More »

ประกวดโลโก้

ขอเชิญร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 30 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

✨ ✨ขอเชิญร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 30 ปี ภาควิชา

ขอเชิญร่วมประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 30 ปี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »

ฺBanner อบรมเตรียมความพร้อม

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคก

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ Read More »