รับสมัครค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษา2566 ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่ […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษา2566 ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2565 Read More »