หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงานและเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.ผนึก […]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงานและเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต Read More »