โลโก้หน่วยงานไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์สหกิจศึกษาฯ มวล.ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ร่วมศึกษาดูงานและเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา

          เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์  ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมนำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่  4 ศึกษาดูงาน และเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  นำโดย อาจารย์ ดร.ปรเมท เหมรชตนนท์ หัวหน้าสาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุนทราภรณ์ หันตุลา อาจารย์ วัฒนะ  นุตทัศน์ ร่วมกับ นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย และนางสาวศุภัสรา อมรลักษณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา  

           โดยกิจกรรมศึกษาดูงานและเข้าพบสถานประกอบการดังกล่าว มุ่งสร้างความความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อเส้นทางอาชีพ และความมั่นใจให้นักศึกษาในการเลือกสถานประกอบการก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา อีกทั้งสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยเข้าพบหน่วยงานทั้งสิ้น 7 หน่วยงานประกอบด้วย

  1. โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไม้ขาว)
  2. โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า
  3. โรงแรม พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช
  4. โรงแรม คลับเมด ภูเก็ต
  5. โรงแรม ธัญญปุระ เฮทต์ แอนด์ สปอร์ตส์ รีสอร์ท
  6. โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต กมลา บีช รีสอร์ท
  7. โรงแรม อนันตรา ลายัน ภูเก็ต

                นอกจากนี้ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย และนางสาวศุภัสรา อมรลักษณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา ร่วมเข้าพบหน่วยงาน ดังนี้ 1. สถานทีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 2.ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 3.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  2 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษา