โลโก้หน่วยงานไทย

เดือน: ตุลาคม 2565

เข้าเยี่ยมบริษัท ฟาร์เมช จำกัด

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดส่งนศ.สหกิจศึกษา 8 เดือน ณ บริษัท ฟาร์เมช จำกัด

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มวล. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดส่งนศ.สหกิจศึกษา 8 เดือน ณ บริษัท ฟาร์เมช จำกัด Read More »

เปิดระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน์

แจ้งเปิดการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน์

แจ้งเปิดการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน์ ✨ ✨ แจ้ง …

แจ้งเปิดการใช้งานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน์ Read More »

รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 3/2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพรัอมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพรัอมก่อนออกปฏิบัติส …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพรัอมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 Read More »

Banner World-Class University

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกเป็นครั้งแรก โดย TIMES HIGHER EDUCATION

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกเป็นครั้งแรก …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกเป็นครั้งแรก โดย TIMES HIGHER EDUCATION Read More »

ปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ประกาศ! แจ้งขยายเวลาปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

ประกาศ! แจ้งขยายเวลาปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ป …

ประกาศ! แจ้งขยายเวลาปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา Read More »

แจ้งปิดระบบ

แจ้งปิดระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงและ Backup ข้อมูล

แจ้งปิดระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงและ Bac …

แจ้งปิดระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงและ Backup ข้อมูล Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคก …

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 Read More »