โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ

          ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง เปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง ST202 อาคารเรียนรวม 6 ทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณภคนิตย์ ออสปอนพันธ์ โทร. 0-7547-6307

ฺBanner อบรมเตรียมความพร้อม
รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อม
รายชื่ออบรมเตรียมความพร้อม