โลโก้หน่วยงานไทย

ประชุมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา

สมัครงานสหกิจศึกษา

✨ ✨ประชุมนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 เรื่องการสมัครงานสหกิจศึกษา✨ ✨

🗓 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
⏱เวลา 13.30 – 15.00 น.
🔶 ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5

**หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7457-6307**

Facebook Comments Box