Home / ข่าวสหกิจศึกษา / ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช และ และเครื่องสำอาง KMA จัดฝึกอบรมการแต่งหน้าในกิจกรรม “สวยสดใส รับวัยทำงาน กับเครื่องสำอาง KMA ”

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช และ และเครื่องสำอาง KMA จัดฝึกอบรมการแต่งหน้าในกิจกรรม “สวยสดใส รับวัยทำงาน กับเครื่องสำอาง KMA ”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช และ และเครื่องสำอาง KMA ในการร่วมฝึกอบรมการแต่งหน้าให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ในกิจกรรม “สวยสดใส รับวัยทำงาน กับเครื่องสำอาง KMA ” ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 รอบ 1 เวลา 10.00 – 12.00 น. รอบ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 100 คน

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

ประกาศ! ขอเชิญนศ.สหกิจศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกาศ!!! สำหรั …