โลโก้หน่วยงานไทย

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล 5S Model Award 2022 ระดับประเทศ

5S Award 2022
          ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล 5S Model Award 2022 ระดับประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนสื่อสารองค์กร เดินทางเข้ารับรางวัล 5ส Thailand 5s award (ระดับพื้นที่) ในงาน Thailand 5s award 2022 จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
5S Award 2022
5S Award 2022