โลโก้หน่วยงานไทย
Previous slide
Next slide

Walailak Achievement

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

Sustainable Development Goals : SDGs

WU/COOP VDO

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยระดับโลก

ไขปัญหาทำไมเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยอยากเรียนมหาลัย แล้วจะแก้ปัญหายังไงดี by ครูไอซ์

พิธีลงนามด้านความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

Wowwalailak – พาทัวร์ สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์

Wow Walailak เปิดประตูสู่ม.วลัยลักษณ์

พี่แตงกวา พาไปทัวร์ หอพักสุดว้าวว WU Residence