โลโก้หน่วยงานไทย
Previous
Next

ข่าววิชาเตรียมสหกิจศึกษา

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริง” โดย ดีเจบอล นายทินกฤต เบ้าประเสริฐกุล

อ่านต่อ »
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565 เรื่อง “กิจกรรมเปิดโลกการทำงานสายดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ” โดยวิทยากร นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล

อ่านต่อ »

Walailak Achievement

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

Sustainable Development Goals : SDGs

WU/COOP VDO

ไขปัญหาทำไมเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยอยากเรียนมหาลัย แล้วจะแก้ปัญหายังไงดี by ครูไอซ์

พิธีลงนามด้านความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา

Wowwalailak – พาทัวร์ สหกิจศึกษา ม.วลัยลักษณ์

Wow Walailak เปิดประตูสู่ม.วลัยลักษณ์

พี่แตงกวา พาไปทัวร์ หอพักสุดว้าวว WU Residence