โลโก้หน่วยงานไทย

แจ้ง clip vdo การบรรยายรายวิชาเตรีมสหกิจศึกษา "เรื่อง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม" วันที่ 17 ส.ค. 65 สำหรับนศ.ที่เข้าลิงค์ซูมไม่ได้ และการส่งงาน

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา

นักศึกษาที่เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม เวลา 10.00 – 12.00 น. วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ไม่ได้เนื่องจากซูมเต็ม ขอให้นักศึกษาฟังบรรยายในคลิปลิงค์ และส่งงานดังนี้
1. ลิงค์ไฟล์การบรรยายของวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
https://drive.google.com/file/d/1Zm3HpNYPcEjuBTDYiXFXFhBpzEbN4Hzk/view?usp=sharing
2. ให้นักศึกษาสรุปข้อคิดที่ได้จากการฟังบรรยาย และส่งมาที่ อีเมล์ coopwu51@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 2565 นักศึกษาที่ส่งงานจะได้เช็คชื่อและรับเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมค่ะ