โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง เทคนิคการสร้างคอนเทนต์การตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

การตลาดออนไลน์

***ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 2/2565 เรื่อง เทคนิคการสร้างคอนเทนต์การตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง ST202 เรียนรวม 6 ดังไฟล์แนบ

*** หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ พี่ภคนิตย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม