โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง ก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ปรับตัวปรับใจอย่างไรให้ work

ก้าวสู่ชีวิตการทำงาน

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อม เรื่อง ก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ปรับตัวปรับใจอย่างไรให้ work วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ zoom
Invite Link
https://wu-ac-th.zoom.us/j/94996671115?pwd=VDUveE44cU84N2NFOWxxUFQ3Vk1iQT09
Meeting ID 949 9667 1115
Passcode 860827

***หากนักศึกษามีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ พี่ภคนิตย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-7547-6307 ค่ะ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม