โลโก้หน่วยงานไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

          ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมรร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา (Cooperative Education Blended Training) หลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม Best Western PLUS ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จ้งหวัดนนทบุรี โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท

          ทั้งนี้สำหรับคณาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจหลักสูตรดังกล่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ (เท่านั้น) ที่ http://tace.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Facebook Comments Box