เดือน: สิงหาคม 2564

JOBBKK รับสมัครนักศึกษาสหกิจ

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com) รับสมัครนิสิต-นักศึกษา

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.co …

บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com) รับสมัครนิสิต-นักศึกษา Read More »

อบรมอาจารย์นิเทศมวล.รุ่น4

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติสห …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติสหกิจศึกษา เสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 Read More »

อบรมอาจารย์นิเทศสมาคมสหกิจศึกษาไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION,CWIE) วันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิ …

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดอบรมหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” (COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION,CWIE) วันจันทร์ที่ 20 ถึงวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 Read More »

ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ2_64

เอกสารกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564

เอกสารกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสห …

เอกสารกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564 Read More »

อบรมสหกิจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอ …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษา” Read More »

อบรมสหกิจการปรับตัวสู่วัยทำงาน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง การปรับตัวสู่วัยทำงานและเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอ …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง การปรับตัวสู่วัยทำงานและเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น Read More »

ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ2_64

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึก …

กิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564 วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. Read More »

ลิ้งค์แบบสอบถามอบรมเสริม

ขอให้นักศึกษาที่อบรมเตรียมความพรัอมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเสร็จสิ้นแต่ละหัวข้อแล้ว ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ขอให้นักศึกษาที่อบรมเตรียมความพรัอมกับศูนย์สหกิจศึกษาแล …

ขอให้นักศึกษาที่อบรมเตรียมความพรัอมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเสร็จสิ้นแต่ละหัวข้อแล้ว ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ Read More »

อบรมเสริมสหกิจ

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “การปรับตัวสู่วัยทำงานและเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564”

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ &#822 …

ประกาศรายชื่ออบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “การปรับตัวสู่วัยทำงานและเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่น วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564” Read More »

Internship สาธารณสุขศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการอบรมหลักสูตร ” สหกิจศึกษา/ฝึกงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 “

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการอบรมหล …

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการอบรมหลักสูตร ” สหกิจศึกษา/ฝึกงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 “ Read More »