เดือน: กันยายน 2564

ปฐมนิเทศนศ.สหกิจศึกษา3_64

แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom

แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/ …

แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom Read More »

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนศ.สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 365 โดสให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เทอม 2/2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 365 โดส …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 365 โดสให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา เทอม 2/2564 Read More »

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ป …

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2564 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน Read More »

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษ …

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน Sinopharm สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2564 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 Read More »

กำหนดการฉีดวัคซีน

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564 มห …

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2564 Read More »

อบรมคณาจารย์นิเทศ มวล. รุ่นที่ 4

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึก …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เสริมความแกร่งด้านสหกิจศึกษาให้กับคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา Read More »

แบบประเมินตนเอง1/64

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2564 ที่กลับจาการปฏิบัติสหกิจศึกษาตอบแบบประเมินตนเองหลังจากสถานประกอบการ

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2564 ที่กลับจาการปฏิบัติสห …

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2564 ที่กลับจาการปฏิบัติสหกิจศึกษาตอบแบบประเมินตนเองหลังจากสถานประกอบการ Read More »

ประชุมอ.ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค2/2564

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานง …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค2/2564 Read More »