ประชุมอ.ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค2/2564

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานง …

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค2/2564 Read More »