โลโก้หน่วยงานไทย

พฤศจิกายน 2566

ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2 […]

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ Read More »

ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Read More »

CPF บรรยายรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Open House : เปิดโลกการเรียนรู้ธุรกิจ CPF Read More »

ประชุมสมัครงานสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ 1-2/2567 ประชุมเรื่องสมัครงานสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ 1-2/2567 ประชุมเรื่องสมัครงานสหกิจศึกษา Read More »