โลโก้หน่วยงานไทย

28 พฤศจิกายน 2566

ส่งประดู่สู่สถานประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2 […]

ขอเชิญนักศึกษาที่จะปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 และ สหกิจศึกษาต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 3/2566 – 1/2567 ร่วมกิจกรรมส่งประดู่สู่สถานประกอบการ Read More »

ม.แม่ฟ้าหลวงศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Read More »