โลโก้หน่วยงานไทย

ตุลาคม 2566

กรุงไทย Smart University

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมโครงการกรุงไทยรัก Smart University

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม […]

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมโครงการกรุงไทยรัก Smart University Read More »

เครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 ม. ดังในฟิลิปปินส์-อินโดฯ เดินหน้าเครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ

ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 ม. ดังในฟิลิปปินส์-อินโดฯ เดินหน้าเ

ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 ม. ดังในฟิลิปปินส์-อินโดฯ เดินหน้าเครือข่ายสหกิจศึกษานานาชาติ Read More »

ปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 (zoom) ปรับเวลาเป็น 13.00 – 13.45 น. ผ่านระบบ zoom

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 (zoom) ปรับเวลาเป็น 13.00 – 13.45 น. ผ่านระบบ zoom Read More »

แสดงความอาลัย

ผู้บริหารและบุคลากรม.วลัยลักษณ์ แสดงความเสียใจและอาลัย ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารและบุคลากรม.วลัยลักษณ์ แสดงความเสียใจและอาลัย

ผู้บริหารและบุคลากรม.วลัยลักษณ์ แสดงความเสียใจและอาลัย ต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »