ประชุมสมัครงานสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ 1-2/2567 ประชุมเรื่องสมัครงานสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ […]

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ 1-2/2567 ประชุมเรื่องสมัครงานสหกิจศึกษา Read More »