โลโก้หน่วยงานไทย

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ 1-2/2567 ประชุมเรื่องสมัครงานสหกิจศึกษา

ประชุมสมัครงานสหกิจศึกษา
📣📣ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 และ 1-2/2567 ประชุมเรื่องสมัครงานสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.ผ่านระบบ zoom
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 921 6070 5333
Passcode: 176164
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 0 7547 6307 ค่ะ